TÜRKİYE MOTORLU TAŞITLAR BÜROSU

Anasayfa » TÜRKİYE MOTORLU TAŞITLAR BÜROSU

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU

Yurt dışında kazaya karışan motorlu taşıtların, üçüncü şahıslara verdikleri maddi-manevi zararların tazmin edilmesi ile ilgili sorumluluklarını garanti altına almak için Avrupa Konseyi tarafından “Motorlu Taşıtların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarına Dair Avrupa Sözleşmesi” hazırlanmış ve üye devletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, 1 Ocak 1964 tarihinde Yeşil Kart Sistemi’ne dahil olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’ye yabancı plakalı araç ile giriş yapılabilmesi için araç sahiplerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaları veya Yeşil Kart Sigortasına sahip olmaları gerekmektedir.

1-Yeşil Kart Sigorta Sistemi (Green Card) Nedir?

Yabancı ülkede meydana gelen trafik kazaları nedeniyle uğranılan zararların, kazanın yaşandığı ülkede zorunlu mali mesuliyet sigortası limitleri dahilinde tazmin edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan sistemdir.

Yeşil Kart (Green Card) sisteminin işleyişini sağlamak için konsey üyesi olan her devlet, kendi ülkesinde “Büro” adı verilen kurumları oluşturmuştur. Türkiye’de Yeşil Kart Sigortası işlemlerini yerine getirmek ve yabancı plakalı araçların karıştığı kazalarda zarar görenlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu (TMTB) kurulmuştur.

2- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun Amacı ve Görevleri Nedir?

Büronun amacı, yurt dışında sigortalanmış bulunan ve yerel bürolar bünyesinde geçerli olan sigorta sertifikaları taşıyan motorlu kara taşıt araçları sahipleri/sürücüleri tarafından Türkiye’de verilen hasarların tespit edilmesini ve hasar nedeniyle uğranılan zararların tazmin edilmesini sağlamak için gerekli işlemleri yerine getirmektir. Bu bağlamda büronun görevleri aşağıda sıralanmıştır;

  • Uluslararası geçerliliği olan Yeşil Kart Sigortası yapmak/yapılmasını sağlamak.
  • Yabancı ülkedeki büro tarafından karşılanan zararların tazminlerinden kaynaklı rücu taleplerini karşılamak.
  • Yabancı bürolar tarafından Yeşil Kart verilmiş yabancı plakalı araçların, Türkiye’de üçüncü kişilere verdikleri zararın tazmin edilmesinde sorumlu olmak.

 

3- Yabancı Plakalı Araçların Türkiye’de Karıştıkları Kazalarda Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Sorumluluğu Nedir?

Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştıkları kazalarda geçerli bir yeşil kart sigortaları mevcutsa, yeşil kart sigortacılarına izafeten kusur esasına göre kaza tarihindeki sigorta limitleri dahilinde TMTB’ nin üçüncü kişilere karşı bizzat sorumlu olduğu kabul edilmiştir. ZMSS kapsamındaki bütün talepler için yabancı sigorta şirketi ya da büro yerine kazanın meydana geldiği ülkedeki büroya başvuru yapılabilmektedir.

 

 

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 2792 Karar: 2019 / 9386 15.10.2019 tarihli ilamı;

“…Yeşil Kart o ülkede düzenlenmiş ZMMS gibi kabul edilip destekten yoksun kalma tazminatı istemi miras hukukundan bağımsız bir talep olup, davacılar davalı trafik sigortası karşısında zarar gören 3. kişi konumundadır. Bu durumda mahkemece, davacıların zarar gören 3. kişi konumunda oldukları kabul edilip işin esasına girilerek deliller toplanıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

4- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna Yapılan Başvuru Süreci Nasıl İşlemektedir?

Yabancı plakalı araç, Türkiye’de kazaya karıştığında ve hasar meydana geldiğinde hasarın niteliğine göre gerekli bilgi-belgeler ile motorlu taşıt bürosuna müracaat edilmektedir. Hasar ihbarının Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na ulaşmasını takiben büro bünyesinde hasar dosyası açılmakta ve hasar nedeniyle uğranılan zararların tespit edilmesi amacıyla eksper/bilirkişi görevlendirilmektedir. Akabinde üçüncü şahısların uğradıkları zararın en kısa zamanda tazmin edilmesi için gerekli tüm işlemler yerine getirilmektedir.

5- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Taraf Sıfatı Nedir?

Uyuşmazlık halinde Yeşil Kartı düzenleyen yabancı sigorta şirketi ya da ilgili büro yerine doğrudan TMTB’ ye müracaat edebilmekte, dava açabilmekte ve verilen kararlar doğrudan TMTB’ ye karşı icra edilebilmektedir. Ancak kazaya sebebiyet veren kişilerin, işletenlerin, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yabancı büro ya da sigorta şirketlerinin müştereken ve müteselsilen sorumluluğu da devam etmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 406/2326 28.02.2008 Tarihli ilamı;

“Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştıkları kazalarda şayet geçerli bir yeşil kart sigortaları mevcutsa, yeşil kart sigortacılarına izafeten kusur esasına göre kaza tarihindeki sigorta limitleri dâhilinde sebebiyet verilen zararlar davalı Motorlu Taşıt Bürosu tarafından karşılanacaktır.”

5- Hangi Ülkeler Green Card Sistemine Dahildir?

Avusturya, Arnavutluk, Andorra, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan Bosna Hersek, Rusya, İsviçre, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, İspanya, Estonya, Fransa, Finlandiya, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, İran, İrlanda, İzlanda, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Moldova, Makedonya, Karadağ, Norveç, Hollanda, Portekiz, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Türkiye ve Ukrayna Yeşil Kart Sigorta Sistemi’ne dahil olan ülkelerdir.

 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: