Kiracının Kira Ve Aidat Borcununu Ödememesi

Anasayfa » Kiracının Kira Ve Aidat Borcununu Ödememesi

KİRACININ KİRA VE AİDAT BORCUNUNU ÖDEMEMESİ

 

Kiralarda kira borcunu ödemeyen kiracı aleyhine muacceliyet şartı ve cezai şart kalktı

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve hâlâ yürürlükte olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu kiracının kira ve aidat borcuna ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.  Yeni düzenlemelere göre kiracı, kira aylığını ödemediği takdirde, kira bitim tarihine kadar olan sonraki aylara ilişkin kira alacaklarının muaccel hale geleceğine ilişkin anlaşma ile kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine ilişkin anlaşma ve şartlar geçersiz sayılmıştır. Uygulamada özellikle birçok maktu kira sözleşmelerinde bulunan muacceliyet şartı artık sözleşmede var olsa bile kira alacağına ilişkin dava ve icra takibine konu olamayacaktır.

Kiraya verenin dikkat etmesi gereken husus,  borcunu ödemeyen kiracı aleyhine sadece kira borcu ve aidatlara ilişkin tahliye talep edebileceği olup eğer sözleşmede cezai şart veya muacceliyet şartı kararlaştırılmış ise bu yöndeki talebinin geçersi olacağıdır.

Kira ve aidat borcunu ödemeyen kiracıya 30 gün ödeme süreli ihtarname çekilir

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 315. maddesine göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra kira bedelini veya aidatları ödemezse, kiraya veren, kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Yeni düzenlemeye bakıldığında ilk göze çarpan değişiklik kira borcu gibi artık aidat borcunu da ödemeyen kiracı tahliye olabileceğidir. Bu durumda kira veya aidat borcunun sözleşmeye göre kararlaştırılan zamanda ödemeyen kiracı aleyhine kiraya veren konut sahibi kiracıya 30 gün ödeme süreli bir ihtarname gönderecektir. İhtarnamenin kiracıya tebliğinden itibaren kiracı borcunu 30 gün içinde ödemezse kiraya veren kiracıyı tahliye edebilecektir.

Kiraya veren, ödemeyen kiracının taşınır mallarına hapis hakkını kullanabilir

Bunun yanında Borçlar Kanunu’na getirilen yeni düzenleme ile kira borcunu ödemeyen veya kaçma ihtimali olan kiracının taşınır mallarına üzerine kiraya veren bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere hapis hakkını kullanabilecektir. Buna rağmen hapis hakkı kiracının haczedilemeyen malları üzerinde uygulanamayacaktır.

Mayıs 2019

                                                                                                    Av. Fatma Dilşad YELKEN

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: