GAYRIMENKUL HUKUKU VE GAYRIMENKUL EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Anasayfa » GAYRIMENKUL HUKUKU VE GAYRIMENKUL EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

GAYRIMENKUL HUKUKU VE GAYRIMENKUL EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

  

Kaya & Partner olarak Gayrimenkul Hukuku alanında mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara her türlü işlemin idari mercilerde yürütülerek tamamlanması yönünde uzman kadromuz ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

Ecrimisil Davaları ile e Kira ve Tahliye davaları
İpotek ihtilaflarından doğan davalar
İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Kamulaştırma ve istimlak davaları
İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
Önalım (şüfa) davaları
Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
El atmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
İstihkak davaları
Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
Tapu iptal ve tescil davaları
Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması
Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
Yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Kira bedelinin tespiti davaları
Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
İpotek ve rehin tesisi işlemleri
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Tapu işlemleri
Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti

 GAYRIMENKUL EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 Yabancıların Gayrimenkul Edinimi ile Vatandaşlık Alımları

 2018 yılında yapılan son düzenlemeler ile en az 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul (ev ve iş yeri gibi taşınmaz) satın alan yabancılara ve bunların eş ile 18 yaşından küçük çocuklarına Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanma imkânı tanınmıştır. Gereken belgelerin toplanması neticesinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılacaktır.  Öncelikle Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde taşınmaz satın alması gerekmektedir. Aşağıda yapılması gereken işlemleri aşamalar halinde sıralanmıştır.

Türkiye’de Gayrimenkulün Satın Alınması

En az 250.000 Amerikan Doları değerinde bir gayrimenkul satın alınmalıdır. Gayrimenkul satın alınırken tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. Bu gayrimenkulün tapu kaydına şerh konulmamışsa taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlık Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesi kapsamında gayrimenkulün edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” ibaresi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır.

Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Kaya  Partner Hukuki Danışmanlık

                                                                                         Lawyers  – Rechtsberatung

 

www.kayapartner.com                                                info@kayapartner.com

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: