Kiracının Evden Erken Çıkması Halinde Kira Borcundan Sorumluluğu

Anasayfa » Kiracının Evden Erken Çıkması Halinde Kira Borcundan Sorumluluğu

KİRACININ EVDEN ERKEN ÇIKMASI HALİNDE KİRA BORCUNDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU

 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile getirilen yeni düzenleme ile kiracılar oturdukları konutu sözleşme bitmeden boşaltabileceklerdir.

 

Türk Borçlar Kanunu’nun 325. maddesi uyarınca kiracı sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam edecektir. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erecektir. Kiraya veren ise yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.

Yeni düzenlemeye bakıldığında kiracıların erken tahliyesinde, kira bitim tarihine kadar olan sonraki aylara ilişkin kira aylarının muaccel hale geleceğine ilişkin anlaşma ile kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine ilişkin anlaşma ve şartlar geçersiz sayılmıştır. Kanunda sadece taşınmazın niteliğine, büyüklüğüne, bulunduğu yere özelliklerine göre belirlenecek ve kiralananın benzer koşullara göre kiraya verilebileceği makul süre kadar kiracının kira ödeme borcu öngörülmüştür. Kiracı kiraladığı evi erken tahliye ettiğinde kira aylarına ilişkin ödeme borcu, evin yeniden kiralanacağı makul bir süre daha devam edecektir. Kiraya veren taşınmaza hemen kiracı bulmuşsa erken tahliye eden kiracının sorumluluğu da ortadan kalkacaktır.  Ayrıca kiracı taşınmazı erken tahliye ederken, yerine kiraya verenin kabul edebileceği ödeme gücüne sahip ve kira sözleşmesini benzer koşullarda devralmak isteyen başka bir kiracı bulması halinde makul süre kadar kira bedeli ödeme borcu da son bulacaktır.

Mayıs 2019 

 Av. Fatma Dilşad YELKEN

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: