Gayrimenkul

Anasayfa » Gayrimenkul

Kaya & Partner olarak Gayrimenkul Hukuku alanında mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara her türlü işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde uzman kadromuz ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 

 1. Ecrimisil Davaları
 2. Kira ve Tahliye davaları Kira ve Tahliye davaları
 3. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 4. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Kamulaştırma ve İstimlak davaları
 6. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 7. Önalım (şüfa) davaları
 8. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 9. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
 10. İstihkak davaları
 11. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 12. Tapu iptal ve tescil davaları
 13. Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması
 14. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 15. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 16. Yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri
 17. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 18. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 19. Kira bedelinin tespiti davaları     Kira bedelinin tespiti davaları
 20. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 21. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 22. Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 23. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 24. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 25. Tapu işlemleri
 26. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: