Av. Dilşad Yelken

Arabulucu
Av. Dilşad Yelken

Arb. Av. F. Dilşad YELKEN

 

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olan Arb. Av. Fatma Dilşad YELKEN 2005 yılından beri İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini ifa etmektedir. Aynı zamanda Av. Fatma Dilşad Yelken  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, gerekli uzmanlık eğitimini ve sınavları başarıyla tamamladıktan sonra Arabulucu olmaya hak kazanarak sicile kaydolmuş ve 2017 yılında arabuluculuk faaliyetlerine başlamış olup ofisimizde ulusal ve global şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarında arabuluculuk hizmetleri vermektedir

 

Yoğunlaştığı Alanlar

Arb. Av. Fatma Dilşad YELKEN ofisimizde Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan uzman arabulucu olarak Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk olmak üzere İşçi-işveren uyuşmazlıkları, Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak, Maddi-manevi tazminat, Borç-alacak ilişkisi, Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini, Mal rejimi, Nafaka Kira alacağı, tazmini Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık, Hisse devri, Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Miras taksimi, Ortaklığın feshi, Tahliye, Tapu iptali ve tescil, Ön alım hakkının kullanılması, Taşınmaz taksimi, Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık, Taşınmaz devri, Ticari ortaklıktan ayrılma, Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar, Taşınır devri, Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık, Aile hukuku (nişan bozulması),  Ecrimisil-meni müdahale, telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak, Haksız el atmanın önlenmesi – eski haline getirme, Maddi-manevi tazminat Katılma alacağı Taşınır iadesi Tazminat ihtilafının giderilmesi ve diğer davalar  (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Yabancı Diller

İngilizce (ileri)

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: