Av. Beste EVİN

Avukat
Av. Beste EVİN

 Av. Beste EVİN

 

İstanbul’da doğmuştur. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2020 yılında mezun olmuştur. Akıcı seviyede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Lisans eğitimi süresince yurtdışı tecrübesi edinerek hukuk eğitimi alma ve yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulmuştur. 2020 yılında ‘’Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’ini İleri Sürüp Süremeyeceği Meselesi’’ konulu lisans bitirme tezini başarıyla sunmuştur. 2021 yılında kabul aldığı Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yasal stajını ofisimizde tamamlamış olup avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzmanlık Alanları: Yabancılar Hukuku, Uluslararası Sözleşmeler, Haksız Fiil ve Kişisel Yaralanmalar, Malpraktis, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, Arabuluculuk ve Tahkim, Gayrimenkul ve Kira Davaları

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: